• العربية
  • English
  
  

هل الشيبس غني بالكوليسترول

المعلومةالخاطئة : أن الشيبس غني بالكوليسترول

الحقيقة : أن عملية القلي تتم باستخدام زيت نباتي والزيت النباتي بطبيعته خالي من الكوليسترول تقريبا
 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.